Back to Top | Recent Changes | Updates | Projects | Documentation | ContacttheLounge dutch

theLounge

theLounge, een plek waar het publiek zich voegt bij kunstenaars en kulturele aktivisten, speelt een belangrijke rol in de tentoonstelling 'net_condition'. In deze mixed-media omgeving kan de bezoeker web sites doorbladeren, doorzoeken en 'gebruiken', zich verbinden met 'on-line' forums, via een 'web cam' verre lokaties bezoeken en worden geïnformeerd over de internetprojekten, die in kader van theLounge worden gepresenteerd. Deze omgeving is echter niet exclusief aan kunst-op-het-internet, ook bekend als net.kunst, gewijd. Er worden ook werken gepresenteerd die alleen kunnen worden verstaan in een bredere kontext, waarin de kulturele en politieke konsequenties van telekommunicatie en informatie technologie ons dagelijks bestaan beïnvloeden, vooral de implicaties voor het behoud van vrijheid van informatie en de bescherming van het private.

theLounge is een voor publiek toegankelijke ruimte, precies in het midden van de tentoonstelling net_condition. Kunstenaars en onafhankelijke medialabs zijn gevraagd deze ruimte te aktiveren, hun werken te presenteren, hun programmas en 'on-line' aktiviteiten. theLounge bestaat uit een verzameling van oude en nieuwe computers en verschillende invoer- en uitvoermedia. Men kan niet alleen over het web surfen of een chatruimte betreden, het is ook mogelijk er te werken, een bijdrage te leveren aan het het zkm on-line forum, een uitdraai te maken of een beeld in te lezen. Naast technologie wordt ook een rustplaats geboden, om gewoon te zitten en te kijken, een boek te lezen, een videoband te bekijken, of om met andere bezoekers kunstwerken te bespreken. theLounge toont wat het internet werkelijk is: niet alleen een ruimte gewijd aan de kunsten, maar een sociale ruimte en een forum.

Een centraal element in theLounge is een werkplaats, die wordt gebruikt door genodigde medialabs. Deze medialabs zijn exemplarisch voor het gebruik van internet technologie door kunstenaars, groepen en cultuurwerkers, als ook de wijze waarop de kunst door internet technologie is beinvloed. theLounge biedt ruimte aan een programma van tweewekelijkse evenementen die door een medialab en een kunstenaarsgroep worden ingevuld. Dit programma bestaat met name uit kunstenaarspresentaties, performances, workshops of paneldiskussies. Enkele bijdragen richten zich op het manipuleren van informatie, andere bieden alternatieven voor gebruikelijke webbrowsers. Er wordt een boek uitgegeven en er is een seminar van de Syndicate Mailinglist, een forum voor kunstenaars en kultuurvertegenwoordigers uit Oost-Europa.

Er is een reden voor het gebruik van nieuwe en oude computeres, goede en slechte verbindingen, digitale en analoge media. Kunstenaars gebruiken niet alleen het web voor (zelf)presentatie, het wordt ook gebruikt als observatorium. Kode is hun materiaal, het net is hun werkruimte. Kunstprojekten verbonden met theLounge presenteren, bijvoorbeeld, naar bewegende ascii-tekst vertaalde videos, een naaimachine die teksten verzameld van het net op een band stikt, manieren om om te gaan met kapotte computerapparatuur, en voorstellen voor een zakelijk model om het jaar 2000 probleem op te lossen, Buiten de tentoonstelling: een robot beweegt zich rond het ZKM en spuit teksten geschreven door theLounge-gebruikers. theLounge zal in 2000 op O uur zeker ophouden, althans voor een deel van de installatie.

Walter van der Cruijsen (1999)