TxtIntroNmcwHr

Uvodni kontekstualni ...
Pred kraj 90tih u Zapadnoj Evropi aktivno se počinje koristiti pojam "new media culture" tj. "kultura novih medija". Kao trend započet još u prvoj polovici devedesetih, te kroz eksploziju aktivnosti u drugoj polovici, ovaj pojam opisuje raznorodne organizacije, grupe, projekte i pojedince koji su svoj umjetnički, kulturni i medijski rad usmjerili u novu domenu digitalnih i umreženih medija. Kao što je njihov rad izmijenjen uporabom novih tehnologija, tako je i područje tehnologije angažiranim djelovanjem kulturnih djelatnika obogaćeno novim komponentama. Razvoj osobnih računala, a kasnije i širenje interneta, doveo je do nastanka novih produkcijskih i organizacijskih oblika, koji su u sebi utjelovili dinamičke, mrežne i modularne koncepte tehnologija koje koriste. Oslanjajući se pri tom prvenstveno na tzv. Do-It-Yourself pristup tj. Tofflerov pojam prosumera - osobe koja osim konzumerskih prakticira i produkcijske aktivnosti.


New Media Culture Week - "CRITICAL UPGRADE"

S ciljem opsežnijeg predstavljanja novomedijske kulture široj javnosti u Hrvatskoj odlučili smo se u suradnji sa Goethe institutom u Zagrebu,a kroz produkcijsku platformu CLUBTUREa organizirati seriju događanja koncipiranih pod naslovom New Media Culture Week - "CRITICAL UPGRADE". Tako bi unutar jednog tjedna koncentrirano usmjerili medijsku pozornost na:


Edit Rename Changes History Upload Download Back to Top